Opvoeden van een meerling: op school en thuis

 

Voor een goede psychopedagogische begeleiding op school en thuis dringt zich een algemeen denkkader op evenals het aftoetsen van enige preliminaire vragen: Wat is de leeftijd van de tweeling? Is de tweeling een-eiig of twee-eiig? Is het een tweeling die wel of geen problemen biedt? Zijn er wel problemen dan is het belangrijk het onderscheid te maken tussen problemen bij één of bij beide tweelingkinderen of
-jongeren en zal ook nagegaan worden of die problemen van fysische en/of psychische aard zijn. We maken voor deze laatste een onderscheid tussen gedragsproblemen, emotionele problemen en problemen van de neurocognitieve ontwikkeling (als de gevolgen van een aangeboren of vroeg verworven stoornis, AD(H)D, leerstoornis...).
Er wordt in de voordracht genuanceerd ingegaan op de vragen: Eén of twee klassen? Samen of aan aparte werktafels? Technieken als time out, cognitief gedragstherapeutisch geïnspireerde aanpak, sticordi/redicodis ondersteuning worden alle besproken. De vragen van het publiek zijn daarbij richtinggevend om de praktijk- en ouderlijk gerichte avond zo efficiënt mogelijk te maken.

Door wie?

Evert Thiery
Neuropsychiater, gespecialiseerd in gedragsneurologie en neuropsychologie. Prof Thiery is tevens vader van een drieling.

 

Voor wie?

Deze vorming is bedoeld voor (groot)ouders van meerlingen en andere geïnteresseerden.

Kostprijs: 5€ per persoon

Locatie: Sig, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem - Aalst

Inschrijven via www.sig-net.be > vormingen

 

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.