Belang van tweelingstudies

De laatste jaren kent de moleculaire biologie een snelle ontwikkeling waardoor men steeds meer inzicht krijgt in het mechanisme van de erfelijkheid. Er blijven echter nog veel vragen onbeantwoord. Men blijft zich afvragen wat de impact is van de omgeving m.a.w. wat de verhouding is tussen erfelijke aanleg en omgevingsinvloeden. Via wetenschappelijk onderzoek probeert men te achterhalen wat er aangeleerd is en wat er aangeboren is. Dit is belangrijk. Als blijkt dat het erfelijkheidsaspect niet zo groot is, kan men de beïnvloedende omgevingsfactoren opsporen. Als men deze factoren heeft gevonden, dan kan men er actief op ingrijpen om zo eventueel het ontstaan van die bepaalde ziekte te voorkomen.

Een ééneiige tweeling ontstaat door splitsing van één eicel. Dit wil zeggen dat deze tweeling genetisch identiek is en de ene helft van de tweeling dus een volmaakte kopie is van de andere op erfelijk vlak. Als er een verschil bestaat tussen de twee leden van een ééneiige tweeling dan kan dit enkel (!) te wijten zijn aan de omgeving. Twee-eiige tweelingen zijn erfelijk even verwant als twee broers of zussen. Als hier een onderling verschil optreedt dan is dit niet enkel het gevolg van hun omgeving, maar ook omdat ze genetisch niet identiek zijn. Om te kunnen bepalen wat het aandeel is van de omgeving bij een bepaald kenmerk, dan kan men de ééneiige en twee-eiige tweelingen vergelijken. Via deze methode kan men onderzoeken wat de rol is van erfelijkheid (nature) en de omgeving (nurture).

Als ééneiige tweelingen hetzelfde kenmerk vertonen (terwijl dit bij de twee-eiige tweelingen niet het geval is), dan is dit kenmerk zuiver erfelijk bepaald. Wanneer zowel de ééneiige als de twee-eiige tweelingen éénzelfde kenmerk vertonen, dan hebben zowel omgevingsfactoren en erfelijke factoren een invloed op het ontstaan van een welbepaald kenmerk. Men kan ook onderzoeken uitvoeren met enkel twee-eiige tweelingen. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer men zoekt naar de oorzaken van een meerlingzwangerschap. Men heeft op deze manier al ontdekt dat het krijgen van twee-eiige tweelingen erfelijk bepaald is.

Tweelingen (en meerlingen) zijn dus een goudmijn voor dit soort onderzoeken.

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.