Het Oost-Vlaams Meerlingenregister werd opgericht in juli 1964 door Prof. Robert Derom en Prof. Michel Thiery, beiden gynaecoloog aan de Universiteit van Gent, die als eersten het initiatief namen om systematisch alle meerlinggeboortes in Oost-Vlaanderen te registeren. Sindsdien werken bijna alle materniteiten in Oost-Vlaanderen mee aan de registratie en worden de placenta’s (moederkoeken) na de geboorte van een meerling systematisch opgehaald. Alle medisch belangrijke gegevens, zowel obstetrische als pediatrische, worden ook zorgvuldig opgetekend en bijgehouden.

Hierdoor kunnen niet alleen ééneiige en twee-eiige tweelingen van elkaar onderscheiden worden, maar kunnen ook de ééneiige meerlingen worden ingedeeld in categorieën naargelang de dag waarop de splitsing van de bevruchte eicel plaatsvond. Deze splitsing gebeurt tussen de eerste en de twaalfde dag na de bevruchting en is bepalend voor de verdere ontwikkeling van de meerlingen. Zonder placenta kan dit tijdstip niet meer bepaald worden. Het Oost-Vlaamse register is hierdoor uniek in de wereld en bevat vandaag de dag informatie over meer dan 9000 meerlingen (18.000 individuen). In de vakliteratuur is het register gekend als East Flanders Prospective Twin Survey (EFPTS).

Omdat de middelen vaak ontoereikend zijn om het register in leven te houden, hebben hoogleraren van verschillende universiteiten, verschillende ouders van  twee- en drielingen en hun familieleden de koppen bij elkaar gestoken en de vereniging "Twins" opgericht. Twins vzw stelt zich tot doel het wetenschappelijk onderzoek bij en voor meerlingen te promoten. Het gaat om een joint venture tussen de Universiteiten van Gent, Leuven en Maastricht. 

Mettertijd is gebleken dat er bij de ouders van meerlingen een grote nood is aan informatie en aan ondersteuning. Zo werd vanuit Twins vzw een beroep gedaan op vrijwilligers, meestal ouders van tweelingen. Jaarlijks worden algemene en specifieke info-avonden georganiseerd voor aanstaande moeders en voor ouders van tweelingen. Een ideale gelegenheid om elkaars problemen en ervaringen uit te wisselen. Eén of tweemaal per jaar wordt ook gratis een Twin-infoblad gepubliceerd waarbij alle Oost-Vlaamse meerlingen en meerlingouders, gynaecologen en pediaters een overzicht krijgen van onze activiteiten en publicaties.

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.