Hogere meerlingen

Wat geldt voor tweelingen, geldt ook voor hogere meerlingen. Drie-eiige drielingen ontstaan door de bevruchting van drie eicellen door drie verschillende zaadcellen. De drie leden van de drieling verschillen dan net zoveel van elkaar als gewone broers en zussen. Een twee-eiige drieling ontstaat doordat twee verschillende eicellen door twee verschillende zaadcellen zijn bevrucht. Vervolgens splitst een van de bevruchte eicellen zich in twee delen. Bij zo’n drieling zijn twee kinderen dus genetisch gelijk aan elkaar, maar verschilt het derde kind van de anderen zoals bij normale broers en zussen. Een ééneiige drieling ontstaat door de splitsing van één enkele bevruchte eicel in drie cellen. Ook deze splitsing kan op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Bij een ééneiige drieling kan de eicel zich bijvoorbeeld eerst in tweeën delen, waarna één van die delen zich nogmaals splitst. Ook kan de eicel gelijktijdig in drieën zijn gesplitst. Bij een ééneiige drieling zijn de drie kinderen genetisch gelijk. Ze zijn dus ook altijd van hetzelfde geslacht.

Net als bij tweelingen zijn ook drielingen geboren na een  medisch ingrijpen meestal drie-eiig. Maar dit is natuurlijk niet altijd zo. In 5 à 10% van de gevallen is de drieling twee-eiig of ééneiig. Bij drielingen die spontaan ontstaan, is ongeveer 25% ééneiig, 50% twee-eiig en 25% drie-eiig. De frequentie van spontane drielinggeboorten is ongeveer 1 op 10.000. Natuurlijke meerlingen van hogere orde (vierlingen, vijflingen…) zijn buitengewoon zeldzaam.

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.