Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden altijd apart van persoonsgegevens in gecodeerde vorm opgeslagen en verwerkt en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In de wetenschappelijke verslaggeving wordt niet herkenbaar over individuele personen gerapporteerd.

  • De adressen worden enkel gebruikt voor onze eigen briefwisseling en de verzending van het Twinfo-blad.  De adressen worden nooit aan anderen doorgegeven zonder toestemming van de ouders of de meerling zelf. Het medisch beroepsgeheim en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn van toepassing op alle gegevens. Wens je niet meer gecontacteerd te worden door onze diensten laat het ons weten.
  • Vaak worden wij door andere wetenschappelijke teams (uit binnen- en buitenland) aangesproken met de vraag of zij onze meerlingen mogen contacteren voor bepaalde studies.  Alleen na grondig overleg geven wij hiervoor de toestemming tot samenwerking. Persoonlijk vragen wij  de meerlingen vooraf of zij bereid zijn tot deelname. Deze deelname is steeds vrijblijvend en jullie kunnen op elke ogenblik het onderzoek stopzetten.
  • Het placentaweefsel wordt door ons bewaard en kan op aanvraag van een behandelende arts verder worden onderzocht. Dit gebeurt alleen met jullie goedkeuring.
  • Als voor een wetenschappelijke studie persoonlijke gegevens verzameld aan de hand van een studie (zoals bvb. lengte of gewicht) gekoppeld worden aan genetische informatie dan gebeurt dit ook met jullie goedkeuring.

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.