Een doctoraatsthesis is een proefschrift ingediend ter verkrijging van de graad van “doctor” aan de universiteit. Een doctor die een vaste benoeming als gewoon hoogleraar beoogde, kon tot in 1995 een aggregaat voor het hoger onderwijs behalen en diende daarvoor een aggregaatsthesis in.

 

De hierna vernoemde doctoraats- en aggreggatsthesissen steunen allemaal op studies in nauwe samenwerking met het Oost-Vlaams Meerlingenregister.

  

Vlietinck Robert. Determination of the zygosity of twins. Aggregaatsthesis.  Katholieke Universiteit Leuven, 1986

 

Godijns Rita. Neurolinguistisch onderzoek bij mono- en dizygote tweelingen. Aandeel van erfelijkheid en milieu in een aantal aspecten van de taalverwerking en de hemisferische taallateralisatie. (Neurolinguistic research in mono- and dizygotic twins. Contribution of heredity and environment in a number of aspects of the learning of language and the hemispheric language lateralisation). Doctoraatsthesis, Universiteit Gent, 1991

 

Maes Hermine. Univariate and multivariate Genetic Analysis of Physical characteristics of Twins and Parents. Doctoraatsthesis, Katholieke Universiteit Leuven, 1991

 

Verhaaren Henri A. Studies of selected cardiovascular varibles in twins before puberty. Left ventricular mass and its relation to body weigth an cardiovascular reactivity in isometric handgrip and mental arithmetic tests. Aggregaatsthesis, Universiteit Gent, 1994

 

Meulemans Wim. The genetics of dizygotic twinning. Doctoraatsthesis. Katholieke Universiteit Leuven, 1994

 

Lauweryns Isabelle. A genetic study of the masseter muscle in twins. Doctoraatsthesis. Katholieke Universiteit Leuven, 1994

 

Thomis Martine. The power of individual genetic factor scores in predicting the sensitivity to environmental stress. Doctoraatsthesis, Katholieke Universiteit Leuven, 1997

 

Loos Ruth. Fetal origins of cardiovascular and metabolic risk factors in young adults. A Prospective twins study. Doctoraatsthesis. Katholieke Universiteit Leuven, 2001

Wichers Marieke. Gene-stress-immune activation interplay in depression. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2005

 

Peeters Maarten. Genetische en omgevingsinvloeden op de groei en de ontwikkeling van gestalte, gewicht en spierkracht tijdens de adolescentie. Doctoraatsthesis. Katholieke Universiteit Leuven, 2005

 

Jacobs Nele. Twin studies. Beyond Nature-Nurture. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2005

 

Gielen Marij. Aspects of prenatal growth and further development in twins. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2007

 

Delbaere Ilse. Implantation of the human embryo and pregnancy outcome: clinical and epidemiological aspects. Doctoraatsthesis, Universiteit Gent, 2008

 

Souren Nicole. Genetic analyses of type2 diabetes related metabolic risk factors: a twins study. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2009

 

Distel Marijn. Individual differences in borderline personality traits : a genetic perspective. Doctoraatsthesis. Vrije Universiteit Amsterdam, 2009

 

Rizzi Thais. Genetic mechanisms of intelligence. Doctoraatsthesis. Vrije Universiteit Amsterdam, 2013

 

Touwslager Bob. Short- and long-term cardometabolic consequences of infant growth: size matters. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2014

 

Menne-Lothman Claudia. A focus on genes, stress, and an opportunity for change. Doctoraatsthesis. Universiteit Maastricht, 2015

 

Bijnens Esmée. Twin research and encvironmental geocoding to unravel nature versus nurture. Doctoraatsthesis. Universiteit Hasselt en Maastricht, 2016

 

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.