Neem deel aan: het Tweelingen Eetgedrag Onderzoek en WIN EEN IPAD!

Universiteit Maastricht is in samenwerking met het Oost-Vlaamse Meerlingenregister een nieuw onderzoeksproject gestart, genaamd het Tweelingen Eetgedrag Onderzoek.

Eetgedrag is een belangrijke bepaler van gewicht. Wij zijn geïnteresseerd in het beantwoorden van vragen als: Waarom zijn sommige mensen beter in staat om weerstand te bieden aan de verleidingen van de omgeving dan anderen? Welke individuele verschillen kunnen verklaren waarom sommige mensen slagen in het niet te veel eten, terwijl anderen hier niet in slagen? Wat is de rol van bepaalde persoonlijkheidskenmerken?

Jullie worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek, omdat jullie een ééneiige tweeling zijn of een twee-eiige (van hetzelfde of van verschillend geslacht). Voor ons onderzoek hebben we beide soorten tweelingen nodig om te onderzoeken hoe de genen en hoe de omgeving je eetgedrag kunnen beïnvloeden. Ben je tussen de 18 tot 50 jaar oud, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan ons Eetgedrag onderzoek.

Je deelname is vrijwillig en je kan je deelname te allen tijde intrekken. De procedure bestaat uit het invullen van een online vragenlijst over je eetgedrag, die ongeveer 45 minuten duurt. Vijf Apple iPads worden verloot onder hen die de vragenlijst volledig hebben ingevuld.

Uiteraard zullen wij jullie antwoorden en contactgegevens vertrouwelijk bewaren. De resultaten van deze studie zullen worden gebruikt voor het schrijven van wetenschappelijke publicaties. Via dit infoblad worden jullie hiervan op de hoogte gehouden.

Wens je deel te nemen, bezoek dan de website van het onderzoek (www.eetgedrag.be) en vul de vragenlijst in.

Hartelijk dank voor uw deelname en uw tijd!

Dr. Eva Antoniou     Dr. Catherine Derom    Prof. dr. Anita Jansen                                                             Prof. dr. Evert Thiery     Prof. dr. Maurice Zeegers

Contact gegevens

Oost-Vlaams Meerlingenregister
C.Heymanslaan 10
9000 Gent
Ingang 71 Route 710

Tel : (09)332 29 14
Mail : twins@uzgent.be

Spreek uw vraag in op het antwoordapparaat en er zal zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen worden.